Katthemmet

År 1981 grundade Else Wigh den ideella föreningen Djurens Samarittjänst. Föreningens uppgift är att värna om djuren och med huvuduppgift att ta emot hemlösa katter och andra smådjur för vidare omplacering i nya kärleksfulla hem.

På katthemmet finns det tillstånd för max 50 katter som kan röra sig fritt på en stor inhägnad trädgårdstomt, de kan också gå in och ut i bostadshuset. På tomten finns två friggebodar som är inredda för katterna, var av en är inhägnad. En av dem används som karantän för nyanlända katter. Där får de bo den första tiden, för att eventuell sjukdom inte skall spridas till de andra katterna. Den andra friggeboden fungerar som bostad för katthonor med kattungar eller för katter som inte fungerar att släppa ihop med de andra katterna.

En del av de katter som bor på katthemmet kommer av olika anledningar att bo kvar där hela sitt liv. De kan till exempel vara gamla, skygga eller behöva medicinering.

Volontärer är viktiga för oss då vi behöver kontinuerlig hjälp med städning, matning och skötsel av katterna.

Största delen av vårt ekonomiska stöd kommer från privatpersoner som skänker gåvor, handlar på loppisen eller väljer att ha en fadderkatt.

Alla gåvor är välkomna, stora som små!
Plusgiro: 235020-5
Bankgiro: 242-9652