Fadder

Välj ut en eller flera katter att stötta regelbundet.

Det finns katter som av olika anledningar kommer att stanna på katthemmet hela livet. Visa dem extra omtanke genom att skänka en slant! Du kan förstås skänka mer men lägsta belopp är 50:- i månaden/katt.

Vid första betalningstillfället ska notering göras om att du är ny fadder, kattens namn, ditt namn och adress. Mail adress om ni har det och telefon nr. Kom ihåg att alltid uppge ditt namn på inbetalningarna. När du blivit fadder får du ett fadderbevis och medlemskap i föreningen.

Bankgiro: 242-9652
Plusgiro: 235020-5

Är du intresserad – kontakta oss!
therese@djurenssamarittjanst.se

Misse Lykke
Hubbe Tequila
Sami Sötis
Ebbe Kaleja
Kurre Nori