Else Wigh

Else Wigh skötte katthemmet till 2008. Hon kommer alltid att vara intimt förknippad med Djurens Samarittjänst och var in i det sista mån om katterna. Hon somnade in efter en tids sjukdom den 20 april 2008, vid 86 års ålder. Många är vi som minns och saknar henne. Säkert hade hon varit stolt om hon sett hur väl katthemmet, inrymt i hennes eget boningshus och trädgård, nu sköts efter hennes frånfälle.