Fadder

Välj ut en eller flera katter att stötta regelbundet.
OBS! Bilder på fler katter kommer snart.

Det finns katter som av olika anledningar kommer att stanna på katthemmet hela livet. Visa dem extra omtanke genom att skänka en slant! Du kan förstås skänka mer men lägsta belopp är 50:- i månaden/katt.

Vid första betalningstillfället ska notering göras om att du är ny fadder, kattens namn, ditt namn och adress. Mail adress om ni har det och telefon nr. Kom ihåg att alltid uppge ditt namn på inbetalningarna. När du blivit fadder får du ett fadderbevis och medlemskap i föreningen.

Bankgiro: 242-9652
Plusgiro: 235020-5

Är du intresserad – kontakta oss!
thereseSPAM@djurenssamarittjanst.se
OBS! Ta bort ordet SPAM i adressen innan ni skickar.
Detta är för att minska risken för reklam.

Ebbe Kajsa
Cocos  Kaleja
Spike Fox
Spike Fox
trapp
Trapp Linus
Pax tequila
Pax Tequila
 Skrållan  
Skrållan Lotus
   
Simba Lykke
 
Emma  Fina